CV Ketel Onderhoud

 • 24/7 Spoedservice
 • Ruim 35 jaar ervaring als loodgieter
 • Gecertificeerd Specialist

CV Ketel Onderhoud

 • 24/7 Spoedservice
 • Ruim 35 jaar ervaring als loodgieter
 • Gecertificeerd Specialist
100% Erkend en Zekerheid:

Een professionele service voor een betrouwbaar resultaat

Onderhoud aan uw CV KEtel

CBK CLS voert onderhoud uit aan uw CV Ketel(s). Dit gaat middels een contract wat u met ons kunt aangaan.

In dit contract zit dat wij 1 keer per jaar bij u langs komen om uw CV Ketel weer helemaal tip top in orde te maken, ook is er de mogelijkheid dit éénmalig uit te laten voeren zonder contract.

Wilt u dat wij één keer langskomen? Ook dat is mogelijk!

Is onderhoud aan uw CV Ketel wel zo belangrijk? JA!

Storing?

Bel nu onze 24/7 service op 072 743 0200

Jaarlijks Onderhoud

Wat mag u verwachten?

Hieronder ziet u de service die wij in ons contract bieden voor uw cv installatie zoals wij dat hanteren.
Tijdens het gestelde onderhoud zal door CBK CLS één per jaar de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Het rookgas zijdig reinigen van het lamellenblok
 • Het reinigen van de branders
 • Controleren en afstellen van de regelapparatuur
 • Het nakijken en afstellen van de branderdruk
 • Controleren van de waterdruk en zo nodig bijvullen
 • Het controleren van het expansievat en het overstortventiel

Bij het gestelde bedrag zijn niet inbegrepen de kosten voortvloeiend uit het noodzakelijk verwisselen van diverse onderdelen.
Na ontvangst van uw akkoordbevestiging nemen wij de werkzaamheden in onze planning op.

Heeft u een nieuwe ketel nodig? Ook geen probleem, CBK CLS kan voor u de desgewenste ketel op maat bezorgen.

Onderhoudswerkzaamheden

Zoals eerder benoemd, wordt het onderhoud aan het toestel één maal per jaar uitgevoerd. De dag waarop dit zal plaats vinden wordt van tevoren tussen de installateur en de opdrachtgever telefonisch en per post gecommuniceerd.

Het onderhoud zal bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 1. Het schoonmaken van:
  • De warmtewisselaar (indien nodig).
  • Het branders bed.
  • De waakvlam of aansteekbrander (indien aanwezig).
 2. Het controleren van het thermokoppel of de ionisatiebeveiliging.
 3. Het controleren en zo nodig afstellen van de regelthermostaat, maximaal- of droogkookbeveiliging en alle andere regel, beveiligings- en schakelapparatuur voor zover in het toestel aanwezig.
 4. Het controleren van de circulatiepomp en eventuele pompschakelingen als mede opvoerhoogten.
 5. Het controleren van de overdrukventiel op eventuele lekkages en de voordruk van het expansievat.
 6. Het controleren van de gasleiding in het toestel op lekkages vanaf de gaskraan bij het toestel tot aan de brander.
 7. Het, indien aanwezig, controleren en schoonmaken van de ventilatoren en het controleren van de drukverschilschakelaar in het toestel.
 8. Het, indien noodzakelijk, invetten van bewegende delen in het toestel.
 9. Het controleren van de waterdruk in de installatie en het zo nodig bijvullen.
 10. Het controleren van de brander druk of CO2 van het toestel en het zo nodig opnieuw afstellen.
 11. Het controleren op een goede werking van het toestel.
 12. De bij de onderhoudswerkzaamheden te verbruiken brandstoffen, elektrische energie en water blijven voor rekening van de opdrachtgever.

Voor onderhoud:

Na onderhoud:

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Snel van uw probleem af door specialisten in te schakelen!​